Rola i zadania szkoleń IT

Dodany przez Marek Kowal | 2017-07-04

Rola i zadania szkoleń IT (...) jakością, toteż szkolenia IT obejmują zarządzanie procesami biznesowymi. Chodzi mianowicie o uświadamianie roli procesów w organizacji z jednej strony, z drugiej natomiast o wskazanie potrzeby informatycznego wsparcia tak ważnego dla zarządzania procesowego. Nieco inne zadania są stawiane przed osobami szkolącymi się w zakresie zarządzania projektami. Program szkolenia koncentruje się głównie na omówieniu i przybliżeniu (...)

Skojarzone z tym artykułem: komputery, szkolenia, telefonia, telekomunikacja

Rola i zadania szkoleń IT

Laboratorium VMware juz otwarte!

Dodany przez Marek Kowal | 2016-12-13

Laboratorium VMware juz otwarte! (...) inżynierowie Avnet, posiadający gruntowną wiedzę z zakresu rozwiązań VMware i którzy chętnie wymienią się swoimi doświadczeniami.Spotkania w laboratorium będą organizowane w każdy piątek, w godzinach 10.00 – 17.00, przy czym żeby wziąć w nich udział, (...)

Skojarzone z tym artykułem: komputery, szkolenia, telefonia, telekomunikacja

Laboratorium VMware juz otwarte!

Autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Prometric

Dodany przez Marek Kowal | 2011-11-21

Autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Prometric (...) certyfikacyjną znajdujący się na stronie internetowej Avnet. Jeśli faktura za egzamin będzie wystawiona na firmę, formularz musi być podpisany przez osobę wymienioną w KRS jako władną do reprezentowania firmy Prześlij wypełniony i podpisany formularz pod numer faksu: (22) 878 77 33 Zaczekaj na pisemną informację od Administratora odnośnie wysokości opłaty za egzamin i numerze konta, na które należy dokonać płatności Wnieś opłatę za egzamin. Formularze, które nie zostaną opłacone* najpóźniej na 24 godziny robocze przed preferowanym terminem zdawania egzaminu, nie będą uwzględniane Zaczekaj na pisemną informację o przyjęciu zgłoszenia od Administratora. Informacja ta powinna zawierać: potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, termin i godzinę zdawania egzaminu oraz nazwę zdawanego egzaminu *pod pojęciem opłacenia rozumie się wpłynięcie pieniędzy na konto AvnetOpłataCeny poszczególnych egzaminów (w USD netto) można sprawdzić na stronie internetowej Prometric (...)

Skojarzone z tym artykułem: komputery, szkolenia, telefonia, telekomunikacja

Autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Prometric